Uw toegang tot beleggen in kwaliteitsleningen aan Nederlands MKB en professionele vastgoedbeleggers

WDL kredietfondsen
 • Sourcing geborgd door bestaande dealflow bij gelieerde partij financieringsfabriek.nl
 • Vakspecialisten zakelijk financieren waardoor selectie, structurering en beheer van de hoogste kwaliteit zijn
 • Outperformer ten opzichte van andere asset classes in een gelijke risico-rendement verhouding
 • Een asset class die verdere diversificatie in uw beleggingsportefeuille creëert

WDL kredietfonds I Low Risk

 • Leningen aan geldnemers met gemiddeld 4,75% rente
 • Het verwachte rendement na kosten voor de belegger is 3,5% per jaar in een gematigd scenario
 • De fondsomvang is maximaal € 30 mio waaruit ong. 60 leningen verstrekt gaan worden.
 • Leningen met als onderpand een eerste hypotheek op onroerende goederen.
 • Door spreiding, het onderpand en een uiterst gedegen selectie en beheer ontstaat een defensief risicoprofiel.

WDL kredietfonds II Mid Risk

 • Leningen aan geldnemers met gemiddeld 6,75% rente
 • Het verwachte rendement na kosten voor de belegger is 4,5% per jaar in een gematigd scenario.
 • De fondsomvang is maximaal € 50 mio waaruit ong. 75 leningen verstrekt gaan worden.
 • Leningen op basis een bewezen cash flow van bestaande MKB bedrijven of vastgoedondernemers.
 • Door spreiding, gedeeltelijk onderpand en een gedegen selectie en beheer ontstaat een gematigd risicoprofiel.

Direct Lending laten beheren

 • Leningen aan MKB bedrijven en vastgoedbeleggers met tussen de 4% en 9% rente per jaar.
 • Looptijd van de leningen maximaal 5 jaar.
 • Zelf de keuze tussen leningen op basis van een gedegen risico-analyse van specialisten.
 • Beheer door de IT en vakspecialisten van WDL Kredietfondsen.
 • Ook uw bestaande uitgezette leningen onder te brengen in beheer.

WDL kredietfondsen: de brug tussen beleggers en geldnemers.

Al jaren staat er een stevige druk op het rendement van obligaties en spaarrekeningen. In de markt zijn negatieve spaarrentes normaal geworden en pensioenfondsen hebben problemen om hun dekkingsgraad vast te houden. Daarentegen blijft het MKB in Nederland, de motor van onze economie, problemen ondervinden bij het aantrekken van financiering en als dat lukt alleen met relatief hoge rentepercentages. Traditionele banken zijn traag en kennen hoge kostenvoet door kapitaaleisen en verouderde processen.

Met WDL kredietfondsen is er een alternatief voor de belegger en wordt er rechtstreeks geïnvesteerd in leningen aan het MKB en Professionele vastgoedbeleggers in Nederland. WDL kredietfondsen is in staat om vakmanschap te koppelen aan risico-data en een efficiënt proces. Middels deze win-win situatie tussen beleggers en geldnemers ontstaat de ambitie om op langere termijn een substantieel marktaandeel in zakelijke leningen uit te zetten.

Verdere algemene informatie
 • Het betreft een belegging buiten AFM toezicht.
 • Het betreft een gesloten FGR (Fonds Gemeenschappelijke Rekening)
 • De minimale investering per belegger per fonds is € 400.000,-
 • De looptijd van het fonds is 6-7 jaar. Er zijn geen tussentijdse mogelijkheden om de belegging liquide te maken.
Wie zijn wij?

De fondsbeheerder WDL kredietfondsen is onderdeel van WDL Groep waaronder ook www.financieringsfabriek.nl en www.wdl.nl actief zijn. Deze bemiddelaar in MKB en vastgoedfinancieringen kent de markt voor geldleningen, de huidige geldverstrekkers en de mogelijkheden die hier liggen voor de beleggers. WDL geeft tevens financieringstrainingen aan bankiers, accountants, ondernemers en vastgoedbeleggers.